Nueva Galicia - ElMuelle1931
Nueva Galicia - ElMuelle1931
Nueva Galicia - ElMuelle1931
Nueva Galicia - ElMuelle1931
  • Load image into Gallery viewer, Nueva Galicia - ElMuelle1931
  • Load image into Gallery viewer, Nueva Galicia - ElMuelle1931
  • Load image into Gallery viewer, Nueva Galicia - ElMuelle1931
  • Load image into Gallery viewer, Nueva Galicia - ElMuelle1931

Nueva Galicia

Regular price
€40,00
Sale price
€40,00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nueva Galicia 2009–2017

Premio PHotoESPAÑA 2018 mellor libro do ano en categoría autoeditado.

 * english below

Nueva Galicia é un punto nun mapa. É o rastro dun pequeno núcleo poboado situado na ribeira do río Abujao, un afluente do río Ucayali, que se transforma no Amazonas cando conflúe co río Marañón. Pertence a provincia Coronel Portillo, no departa- mento de Ucayali (Perú). As coordenadas GPS son Latitude S 8o 24’ 55.246” e Lonxitude O 73o 56’ 23.938”. Nueva Galicia é un proxecto documental formalizado nunha publicación e unha peza fílmica.

Nueva Galicia rexistra os rastros de dous movementos. O da árbore do caucho (hevea brasiliensis), que comeza cando 70000 sementes foron transportadas desde Brasil a Inglaterra polo explorador británico Henry Alexander Wickham a bordo do barco Amazon Ship en 1876, o que permitiu que a especie se expandise por todo o mundo. E o dun grupo de europeos que migran ao Amazonas, atraídos polo auxe económico que xerou a extracción do caucho entre 1850 e 1920, e que botan raíces en diferentes poboacións a beiras do Río Amazonas. A investigación explora o pa- sado e os conflitos que xurdiron a partir destes dous movementos, rexistrando xogos de poder, conspiración e traizóns nunha paisaxe concreta. Materia prima e vexetación; azulexos e restos de poboacións que agora son selva; canoas, barcos de vapor e buques mercantes; a selva e a súa representación nun xardín botánico; o río Amazonas e o Océano Atlántico. Fotografías, ma- pas, apuntamentos xeográficos, manuais técnicos, ma- nuais de cultivo, informes xeolóxicos, documentos de identificación de migrantes, arquivos familiares e pregos de herbarios.

1 fotolibro, 1 mapa y 3 cuadernos

Diseño: Juan Junquera, Iván Nespereira
Imprenta: Grafilur
Encuadernado: Tapa blanda en caucho SBR / Encuadernado en wire-o
Tamaño: 260 x 205 mm
Número de páginas/fotografías: 120 páginas / 70 fotografías
Textos:Español-Galego-Inglés
ISBN 978-84-617-9884-1
Autoeditado

Nace en 1978, Iván traballa como fotógrafo e realizador freelance no ámbito da publicidade desde 2002. Inviste tempo en desenvolver proxectos documentais a longo prazo, que parten da investigación e onde a fotografía e o vídeo son as principais ferramentas que utiliza. A súa obra foi proxectada en festivais de cinema como Curtocircuito, OUFF ou Bogoshorts e exposta en Arquivo Municipal de Lisboa, Fiebre photobook, Dispara e Fotomuseo Catro Camiños. Colaborou con cineastas como Pela do Álamo ( N-VI), Vicente Vázquez| Usue Arrieta (Canedo, ANAZAOP) e Óliver Laxe (París#3).

_________________________________________________________________

PHotoESPAÑA Award 2018 best book of the year in self-published category.

Nueva Galicia is a point on a map. It is the trace of a small populated nucleus located on the banks of the Abujao River, a tributary of the Ucayali River, which becomes the Amazon when it meets the Marañón River. The province of Coronel Portillo belongs to the department of Ucayali (Peru). The GPS coordinates are Latitude S 8o 24’ 55.246 “and Longitude O 73o 56’ 23.938”. Nueva Galicia is a documentary project formalized in a publication and a filmic piece.

Nueva Galicia records the sings of two movements. That of the rubber tree (hevea brasiliensis), from which 70000 seeds were transported from Brazil to England by the British explorer Henry Alexander Wickham in 1876, aboard the Amazon Ship and, as a result from this event, the species expanded worldwide. And that of a group of Europeans who migrated to the Amazon, attracted by the economic boom that generated rubber extraction between 1850 and 1920, and which took root in different communities on the banks of the Amazon River. The research explores the past and the conflicts that arose from these two movements, recording power plays, conspiracy and betrayals in a concrete landscape. Raw material and vegetation; Tiles and remains of populations that are now jungle; Canoes, steamships and merchant ships; The forest and its representation in a botanical garden; The Amazon River and the Atlantic Ocean. Photographs, maps, geographical notes, technical manuals, cultivation manuals, geological reports, migrant identica- tion documents, family les and herbarium sheets.

Born in 1978, Iván works as a freelance photographer and filmmaker in the field of advertising since 2002. He invests time in developing long-term documentary projects, based on research and where photography and video are the main tools he uses. His work has been screened at film festivals such as Curtocircuito, OUFF or Bogoshorts and exhibited in Arquivo Municipal de Lisboa, Fiebre photobook and Cuatro Caminos Fotomuseo. He has collaborated with filmmakers such as Pela del Álamo (N-VI), Vicente Vázquez | Usue Arrieta (Canedo, ANAZAOP) and Óliver Laxe (Paris # 3).

1 photobook, 1 map, 3 notebooks
Designers: Juan Junquera, Iván Nespereira
Printer: Grafilur
Binding: SRB rubber softcover / Binding in wire-o
Size: 260 x 205 mm
Number of pages/images: 120 pages / 70 images
Texts: Galician-English-Spanish
ISBN 978-84-617-9884-1
Self published